Open Doors

Religie en levensbeschouwing

Open Doors

Open Doors Doelstelling

Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Activiteiten

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie. Dit doen we door gebed en: - We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. - In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. - Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Geven aan Open Doors?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 11.501.505
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 9.677.987
 • Wervingskosten € 1.328.798
 • Beheer en administratie € 494.720
 • Inkomsten € 11.858.285
 • Particulieren € 10.105.906
 • Bedrijven € 1.692.093
 • Organisaties zonder winststreven € 33.550
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 26.736
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 269.987
 • Giften en donaties € 9.835.919

Meer weten over
Open Doors?

Postbus 47
3850 AA ERMELO

0341 - 465 000