Oranje Fonds

Welzijn

Oranje Fonds

Oranje Fonds Doelstelling

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Activiteiten

Meedoen in de samenleving is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn betrokken mensen in je omgeving nodig, moeten we zorgen voor anderen die dat tijdelijk nodig hebben en verdient iedereen gelijke kansen.

Geven aan Oranje Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Oranje Fonds?