Oranje Fonds

Welzijn

Oranje Fonds

Oranje Fonds Doelstelling

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

  • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
  • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Activiteiten

Het Oranje Fonds is er voor mensen en organisaties die mensen echt met elkaar verbinden, in alle delen van ons Koninkrijk. Die verbinding zorgt dat iedereen op zijn of haar manier mee kan doen in onze samenleving. We investeren geld, kennis en tijd in vele sociale initiatieven

Geven aan Oranje Fonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Oranje Fonds?