Oranje Fonds

Welzijn

Oranje Fonds

Oranje Fonds Doelstelling

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

 • Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen.

Activiteiten

Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 10.000 maatschappelijke initiatieven en projecten van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid in de samenleving met campagnes als NLdoet, Maatjes Gezocht en Burendag.

Geven aan Oranje Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 35.519.458
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 32.749.044
 • Wervingskosten € 1.332.996
 • Beheer en administratie € 1.437.418
 • Inkomsten € 24.300.641
 • Particulieren € 1.457.070
 • Loterijen € 20.556.668
 • Subsidies overheden € 100.000
 • Organisaties zonder winststreven € 1.860.616
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 326.287
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 655.620
 • Nalatenschappen € 15.645
 • Giften en donaties € 785.805

Meer weten over
Oranje Fonds?

Postbus 90
3500 AB UTRECHT

030 - 656 45 24