Our Energy Foundation

Internationale hulp en mensenrechten

Our Energy Foundation

Our Energy Foundation Doelstelling

Met zonne-energie zorgen we voor een betrouwbare en stabiele stroomvoorziening zowel overdag als gedurende de nacht. De stichting ondersteunt ziekenhuizen, medische posten, scholen met internaat voor doven, blinden, verstandelijk/lichamelijk beperkten en diverse soorten opvang huizen.

Activiteiten

De stichting realiseert projecten in Kenia, Tanzania, Oeganda en Zambia. Wij zijn persoonlijk betrokken bij de projecten, geven geen geld maar zorgen voor de solar materialen en leggen de installatie aan. We bekijken ter plaatse wat de meest duurzame oplossing is en na de aanleg geven we voorlichting over het gebruik en onderhouden de installatie minimaal vijf jaar.

De stichting bestaat inmiddels meer dan zes jaar en heeft al vele projecten gerealiseerd. Het aantal aanvragen voor solar installaties groeit sterk en is groter dan onze beschikbare middelen. Er zijn nog altijd ziekenhuizen in Oost Afrika waar de stroom voortdurend uitvalt of door de overheid wordt uitgezet na zonsondergang.

Een bijdrage aan onze stichting kan het verschil maken voor kwetsbare groepen.

Geven aan Our Energy Foundation?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Our Energy Foundation?