PAX

Internationale hulp en mensenrechten

PAX

PAX Doelstelling

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn

Activiteiten

- het bevorderen van sociale cohesie tussen burgers in conflictgebieden - het facliteren van vredesbesprekingen en verzoening tussen vijandige bevolkingsgroepen - het bevorderen van de dialoog tussen burgers en autoriteiten in conflictgebieden ten behoeve van goed bestuur - het mitigeren van stressfactoren die bijdragen aan oorlog en conflict, zoals wapenhandel, strijd om natuurlijke hulpbronnen e.d. - het voeren van campagne ter bevordering en versterking van het internationaal humanitair recht - het verbinden van burgers in Nederland met burgers in conflictgebieden in het kader van mondiaal burgerschap

Geven aan PAX?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 19.340.028
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 17.236.821
 • Wervingskosten € 565.097
 • Beheer en administratie € 1.538.110
 • Inkomsten € 19.605.811
 • Particulieren € 848.002
 • Bedrijven € 15.377
 • Loterijen € 1.268.314
 • Subsidies overheden € 16.789.071
 • Organisaties zonder winststreven € 685.047
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 137.509
 • Nalatenschappen € 53.485
 • Contributies € 69.244
 • Giften en donaties € 587.764
PAX

Vrijwilligers aan het woord

Vrede kun je niet opdragen

Sarita Bajnath, Actief bij PAX sinds 2014, Sociaal entrepreneur

Lees het hele verhaal

Meer weten over
PAX?

Postbus 19318
3501 DH UTRECHT

030 - 233 33 46