PAX

Internationale hulp en mensenrechten

PAX

PAX Doelstelling

Preventie en oplossen van oorlogen en gewelddadige conflicten en respect voor mensenrechten bewerkstelligen

Activiteiten

Pax werkt in conflictgebieden aan het beschermen van de burgerveiligheid, het voorkomen en beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. Pax werkt daarbij samen met betrokken burgers en partnerorganisaties in de landen waar wij werkzaam zijn

Geven aan PAX?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
PAX

Vrijwilligers aan het woord

Vrede kun je niet opdragen

Sarita Bajnath, Actief bij PAX sinds 2014, Sociaal entrepreneur

Lees het hele verhaal

Meer weten over
PAX?