PAX

Internationale hulp en mensenrechten

PAX

PAX Doelstelling

Het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, beëindigen van gewapend conflict en het opbouwen van rechtvaardige samenlevingen.

Activiteiten

1. Bevorderen van burgerveiligheid
2. Tot stand brengen van dialoog tussen antagonistische bevolkingsgroepen
3. Mitigeren van factoren die oorlog en geweld bevorderen, zoals wapenhandel en misbruik van natuurlijke hulpbronnen
4. Ondersteunen van plaatselijke vredesactivisten en het voeren van internationale campagnes.

Geven aan PAX?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
PAX

Vrijwilligers aan het woord

Vrede kun je niet opdragen

Sarita Bajnath, Actief bij PAX sinds 2014, Sociaal entrepreneur

Lees het hele verhaal

Meer weten over
PAX?