PIMMA

Doelstelling


Pimma zamelt geld in voor de bouw van basisscholen in Midden-Amerika. Op die manier genereert Pimma onderwijs en daarmee mogelijkheden voor kansarme kinderen.

Meer weten over
PIMMA?