Plan International

 • Lid van Goede Doelen Nederland
 • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

Plan International

Plan International Doelstelling

Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie met een speciale focus op meisjes. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens zich volledig kunnen ontwikkelen en dezelfde rechten en kansen hebben. En dat is hard nodig, want wereldwijd worden dagelijks meisjes achtergesteld en gediscrimineerd. Plan voert projecten uit in meer dan 50 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, zodat meisjes kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen, voor zichzelf op kunnen komen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Samen met de steun van duizenden sponsors werkt Plan aan een beter leven voor meisjes en jongens in ontwikkelingslanden.

Activiteiten

Kinderen en jongeren staan aan de basis van alles wat Plan doet. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Wij werken aan concrete en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van meisjes en jongens door:

 • naar hen te luisteren en met hen samen te werken;
 • uit te gaan van de kracht van ieder kind;
 • kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voldoen;
 • de mogelijkheden van kinderen en jongeren te vergroten zodat ze volledig mee kunnen doen in de samenleving;
 • op te komen voor de rechten van kinderen.

De programma’s en projecten van Plan richten zich op een goede gezondheid, goed onderwijs, een veilige leefomgeving, inkomensverbetering en bescherming van kinderen en jongeren (met name meisjes) tegen misbruik, uitbuiting en rechteloosheid. Dit gebeurd aan de hand van de volgende thema’s:

 • Bescherming tegen geweld
 • Onderwijs en Economische zekerheid
 • Water, sanitatie en hygiëne (WASH)
 • Noodhulp

Geven aan Plan International?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Plan International?