Plan International Nederland

Internationale hulp en mensenrechten

Plan International Nederland

Plan International Nederland Doelstelling

Plan International Nederland is lid van Plan International, een internationale, humanitaire, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan voert kindgerichte gemeenschapsprojecten uit in meer dan vijftig landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika in de directe leefomgeving van kinderen. Plan komt wereldwijd op voor de rechten van kinderen en betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan zorgt ervoor dat meisjes en jongens in ontwikkelingslanden een betere toekomst tegemoet gaan en armoede in ontwikkelingslanden duurzaam wordt bestreden door de achtergestelde positie van meisjes op te heffen door: - naar kinderen te luisteren en met hen samen te werken; - uit te gaan van het talent en de kracht van ieder kind; - kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien en hun mogelijkheden te vergroten om volledig mee te doen in de samenleving; - gemeenschappen in ontwikkelingslanden te verbinden met gemeenschappen/personen in Westerse landen.

Activiteiten

In overleg met kinderen, families, gemeenschappen en lokale organisaties richten de programma?s en projecten van Plan zich op een goede gezondheid, goed onderwijs, een veilige leefomgeving, inkomensverbetering en bescherming van kinderen (met name meisjes) tegen misbruik, uitbuiting en rechteloosheid.

Geven aan Plan International Nederland?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 50.894.000
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 45.367.000
 • Wervingskosten € 4.305.000
 • Beheer en administratie € 1.222.000
 • Inkomsten € 53.093.000
 • Particulieren € 23.442.000
 • Bedrijven € 763.000
 • Loterijen € 3.150.000
 • Subsidies overheden € 23.481.000
 • Organisaties zonder winststreven € 2.257.000
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 1.346.000
 • Giften en donaties € 21.967.000
 • Overig € 129.000

Meer weten over
Plan International Nederland?

Postbus 75454
1070 AL AMSTERDAM

020 - 549 55 20