Plons

Doelstelling


Stichting Plons wil voorzien in stimulerende (sportieve) activiteiten op het gebied van watersport voor mensen met een beperking.

Meer weten over
Plons?