Prader-Willi Fonds

Welzijn

Prader-Willi Fonds

Prader-Willi Fonds Doelstelling

Het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van onderzoek en projecten die in het teken staan van het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi Syndroom, in de meest uitgebreide zin. Zij tracht dit doel te bereiken door: a. onderzoek naar de oorzaak b. onderzoek ten behoeve van de diagnostisering c. onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van het leven van mensen met het syndroom.

Activiteiten

Het jaarlijks samen met vrijwilligers organiseren van activiteiten en evenementen om financiële middelen te werven, die vervolgens worden ingezet om onderzoeken en projecten financieel te ondersteunen. Een belangrijk voorbeeld van activiteiten voor het fonds is de vierdaagsesponsorloop in Nijmegen. Daarnaast mogen wij ons verheugen in steeds meer kleine en grote particuliere initiatieven die ten gunste van het fonds genomen worden. Alle opbrengsten komen ten goede aan de doelstellingen.

Geven aan Prader-Willi Fonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

  • Totale bestedingen € 134.669
  • Onderverdeling bestedingen
  • Doelstelling € 132.780
  • Wervingskosten € 143
  • Beheer en administratie € 1.746
  • Inkomsten € 30.720
  • Particulieren € 24.720
  • Bedrijven € 6.000
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
  • Giften en donaties € 24.720

Meer weten over
Prader-Willi Fonds?

Crommelinlaan 16
2627 AC DELFT

+31654914083