Prins Bernhard Cultuurfonds

Kunst en cultuur

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds Doelstelling

Het Cultuurfonds besteedt de inkomsten uit donaties, schenkingen, nalatenschappen, fondsen op naam, loterijen en de Anjeractie aan projecten binnen een van de werkterreinen: Beeldende kunst, Geschiedenis & letteren, Monumentenzorg, Muziek en Theater, Buurtcultuur, Natuur en Wetenschap. Nu het belang van private middelen toeneemt, zet het Cultuurfonds zijn expertise in om de moderne mecenas te ondersteunen in zijn persoonlijke geefmissie.

Activiteiten

Om de doelstelling te bereiken legt het Cultuurfonds zich toe op vier kerntaken: het behoud van cultureel erfgoed in Nederland, het beschrijven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis, het in contact brengen van een breed publiek en specifieke doelgroepen met cultuur en natuur en het bevorderen van het mecenaat.

Geven aan Prins Bernhard Cultuurfonds?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Prins Bernhard Cultuurfonds?