Prins Bernhard Cultuurfonds

Kunst en cultuur

Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds Doelstelling

Het Cultuurfonds besteedt de inkomsten uit donaties, schenkingen, nalatenschappen, fondsen op naam, loterijen en de Anjeractie aan projecten binnen een van de werkterreinen: Beeldende kunst, Geschiedenis & letteren, Monumentenzorg, Muziek en Theater, Buurtcultuur, Natuur en Wetenschap. Nu het belang van private middelen toeneemt, zet het Cultuurfonds zijn expertise in om de moderne mecenas te ondersteunen in zijn persoonlijke geefmissie.

Activiteiten

Om de doelstelling te bereiken legt het Cultuurfonds zich toe op vier kerntaken: het behoud van cultureel erfgoed in Nederland, het beschrijven van de Nederlandse cultuur en geschiedenis, het in contact brengen van een breed publiek en specifieke doelgroepen met cultuur en natuur en het bevorderen van het mecenaat.

Geven aan Prins Bernhard Cultuurfonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 38.368.717
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 33.859.618
 • Wervingskosten € 3.811.586
 • Beheer en administratie € 697.513
 • Inkomsten € 41.667.742
 • Particulieren € 16.184.655
 • Bedrijven € 138.110
 • Loterijen € 21.199.485
 • Subsidies overheden € 1.679.075
 • Organisaties zonder winststreven € 1.702.953
 • Overig € 763.464
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 836.044
 • Nalatenschappen € 9.863.186
 • Giften en donaties € 5.485.425

Meer weten over
Prins Bernhard Cultuurfonds?

Postbus 19750
1000 GT AMSTERDAM

020 - 520 61 30