Prinses Beatrix Spierfonds

Gezondheid

Prinses Beatrix Spierfonds

Prinses Beatrix Spierfonds Doelstelling

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, door middel van wetenschappelijk onderzoek. Het fonds financiert en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit alles kan het fonds doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.

Activiteiten

FInancieren van wetenschappelijk onderzoek: Op dit moment lopen er 62 onderzoeken, waarvoor het fonds in totaal 15,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld Voorlichting naar het algemene publiek Patiëntenondersteuning

Geven aan Prinses Beatrix Spierfonds?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 7.720.459
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 6.323.816
 • Wervingskosten € 1.177.357
 • Beheer en administratie € 219.286
 • Inkomsten € 6.360.669
 • Particulieren € 3.625.907
 • Bedrijven € 134.945
 • Loterijen € 1.553.405
 • Organisaties zonder winststreven € 815.049
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 81.889
 • Overig € 149.474
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Collecten € 1.442.439
 • Nalatenschappen € 1.038.562
 • Giften en donaties € 1.144.906

Meer weten over
Prinses Beatrix Spierfonds?

Postbus 85810
2508 CM DEN HAAG

070 - 360 76 07