Proefdiervrij

Dieren

Proefdiervrij

Proefdiervrij Doelstelling

De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dierproeven. Dit willen wij bereiken door de ontwikkeling en implementatie van innovatieve proefdiervrije methoden te stimuleren. Proefdiervrij richt zich op politiek en wetenschap en informeert het publiek om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder dierproeven. Dat is niet alleen beter voor de dieren, maar ook voor de mens: innovatieve proefdiervrije methoden gebaseerd op de mens geven betrouwbaardere resultaten.

Activiteiten

Het stimuleren van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve proefdiervrije methoden door middel van publieksvoorlichting, lobby-activiteiten, financieren van proefdiervrij onderzoek, advies binnen de wetenschappelijke- en het bedrijfsleven, verbindingen leggen en het stimuleren van een paradigma-shift (van dierproeven naar innovaties).

Geven aan Proefdiervrij?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 2.598.524
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 1.976.931
 • Wervingskosten € 549.933
 • Beheer en administratie € 71.660
 • Inkomsten € 2.975.429
 • Particulieren € 2.967.589
 • Bedrijven € 6.582
 • Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten € 1.258
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 948.924
 • Giften en donaties € 2.018.665

Meer weten over
Proefdiervrij?

Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES DEN HAAG

070 - 306 24 68