Red een Kind

Internationale hulp en mensenrechten

Red een Kind

Red een Kind Doelstelling

Al onze programmas zijn erop gericht kinderen en hun omgeving in Afrika en Azië een hoopvolle toekomst te bieden en waar mogelijk hen te verbinden met mensen in Nederland.

Activiteiten

Kinderen en hun gemeenschap in Afrika en Azië die in armoede en/of in noodsituaties leven en geen uitzicht hebben op een beter bestaan.

Geven aan Red een Kind?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Red een Kind

Vrijwilligers aan het woord

Het mooiste is dat deelnemers zelf helpers worden

Carin Rots - De Vries, Actief bij Stichting Red een Kind sinds 2011

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Red een Kind?