Rode Kruis

  • Lid van Goede Doelen Nederland
  • Deelname aan Mijn Eenmalige gift

Internationale hulp en mensenrechten

Rode Kruis

Rode Kruis Doelstelling

Het Rode Kruis is het symbool geworden voor hulp aan mensen in nood. Of het nu slachtoffers zijn van een conflict of aardbeving in een ver land of mensen die het moeilijk hebben in Nederland. Zonder mensen uit te sluiten, als neutrale en onafhankelijke organisatie.

Activiteiten

Beperken van de gevolgen van noodsituaties
Bij een crisis of ramp ondersteunen we mensen in nood in hun eerste levensbehoeften: een onderkomen, water, voedsel, toegang tot medische voorzieningen, veiligheid en het herstellen van contact met familie. In Nederland werken we daarvoor samen met de professionele hulpdiensten van de overheid; in internationaal verband werken we samen met zusterverenigingen, de Federatie en het Internationale Comité van het Rode Kruis. We hebben expertise in noodhulpverlening, wat leidt tot kwalitatief hoogwaardige hulp gebaseerd op de behoefte van de ontvanger.
Het beperken van de gevolgen van noodsituaties begint bij een goede voorbereiding. Voorlichting over risico’s is daarom heel belangrijk. Ook besteden we veel aandacht aan het opleiden en toerusten van onze mensen. Zodat zij weten wat ze moeten doen om crisissituaties te voorkomen en indien nodig slagvaardig te kunnen handelen.

Versterken van zelfredzaamheid

Individuen en gemeenschappen kunnen zelf actief bijdragen aan het verbeteren van hun situatie. Het Rode Kruis helpt hen de behoefte hieraan in kaart te brengen en te koppelen aan structurele oplossingen. We helpen mensen met het opbouwen van
netwerken die essentieel zijn voor goede hulpverlening.
Waar nodig voorzien we in lacunes in deze netwerken. Zodra de hulpverlening goed functioneert en er andere partijen zijn die het kunnen voortzetten, dragen we het over en trekken ons terug.
We betrekken hulpvragers bij het ontwikkelen van onze hulpverlening.
We verwijzen naar andere organisaties die de nodige hulp al bieden. We signaleren en faciliteren.

Vergroten van respect en hulpbereidheid

Het Rode Kruis streeft overal ter wereld naar een samenleving waarin mensen elkaar willen en kunnen helpen. Respect en hulpbereidheid – spontane vrijwilligheid – wordt door ons gestimuleerd. We bieden niet alleen hulp maar willen ook mensen
met elkaar in contact brengen, bruggen bouwen en respect bevorderen. We delen om diezelfde reden onze kennis van het humanitair oorlogsrecht en humanitaire waarden – zowel met het brede publiek als met professionals.

Geven aan Rode Kruis?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Rode Kruis

Vrijwilligers aan het woord

In contact zijn met anderen vind ik het mooiste wat er is!

Daily Coffie, Actief bij het Rode Kruis sinds 2014, Coach persoonlijke ontwikkeling

Lees het hele verhaal

Impactverhalen

Tijdelijke én structurele voedselhulpverlening

Het Rode Kruis

Lees het hele verhaal
Rode Kruis