Save the Children

Internationale hulp en mensenrechten

Save the Children

Save the Children Doelstelling

In 2030 krijgt elk kind ter wereld basisonderwijs, overlijden geen kinderen meer onder de vijf jaar aan te voorkomen ziekten en wordt geweld tegen kinderen niet langer getolereerd.

Activiteiten

Niet elk kind ter wereld krijgt een eerlijke kans op een gezonde toekomst als gevolg van schending van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dit remt de ontwikkeling van kinderen en daarmee ook de ontwikkeling van onze hele samenleving.

Geven aan Save the Children?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort
Save the Children

Vrijwilligers aan het woord

Daarom vrijwilligerswerk

Sanne Jansen, Actief bij Save the Children sinds 2007, Omgevingsmanager

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Save the Children?