Save the Children

Internationale hulp en mensenrechten

Save the Children

Save the Children Doelstelling

Save the Children heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kinderen en jongeren in moeilijkheden waar ook ter wereld en ongeacht nationaliteit, geslacht, ras, geloof of politieke gezindheid. Alsmede het verrichten van onderzoek, voorlichting en pleitbezorging ten behoeve van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden.

Activiteiten

Save the Children werkt in meer dan 120 landen. Het dagelijks werk van Save the Children richt zich op het redden van kinderlevens, op het vechten voor hun rechten en op kinderen helpen om te groeien. Zo redden we de dromen en de toekomst van kinderen. Dat doen we op alle plekken waar dit nodig is. Wij richten ons hierbij vooral op kinderen van 0 ? 18 jaar en hun moeders. Daarnaast werken we in Nederland aan draagvlak voor ons werk. We geven voorlichting en informatie aan het Nederlands publiek en werven actief fondsen.

Geven aan Save the Children?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 35.547.710
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 32.326.506
 • Wervingskosten € 2.484.127
 • Beheer en administratie € 737.077
 • Inkomsten € 35.748.249
 • Particulieren € 8.499.283
 • Bedrijven € 444.619
 • Loterijen € 900.000
 • Subsidies overheden € 20.027.531
 • Organisaties zonder winststreven € 5.876.816
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 122.521
 • Giften en donaties € 8.376.762
Save the Children

Vrijwilligers aan het woord

Daarom vrijwilligerswerk

Sanne Jansen, Actief bij Save the Children sinds 2007, Omgevingsmanager

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Save the Children?

Postbus 82061
2508 EB DEN HAAG

070 - 338 44 48