Scholenproject Cambodja Rotterdam

Doelstelling


Scholenproject Cambodja Rotterdam (SSCR) zamelt geld in voor de bouw van scholen en ondersteuning van wezen en kansarme jongeren in Cambodja. Voor projecten werkt SSCR samen met Wilde Ganzen.

Meer weten over
Scholenproject Cambodja Rotterdam?