SDS (Stichting Downsyndroom)

Doelstelling


De Stichting Downsyndroom (SDS) stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal mogelijk leven te leiden, o.a. door het geven van voorlichting en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten over
SDS (Stichting Downsyndroom)?