Sea Shepherd Nederland

Doelstelling


Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie met als doelstelling het wereldwijd beschermen van het leven in zee, door middel van het onderzoeken, registreren en documenteren van illegale activiteiten op zee.

Meer weten over
Sea Shepherd Nederland?