SMHO

Doelstelling


SMHO, de Stichting Sociaal-Medische Hulpverlening aan Oost-Europa, verleent structurele hulp in Oost-Europa. Dat doen zij op sociaal en medisch gebied, in de ruimste zin van het woord, aan ziekenhuizen, instellingen voor meervoudig gehandicapten, kindertehuizen, scholen en via drinkwaterprojecten of het leveren van advies en hulpgoederen.

Meer weten over
SMHO?