SOGK

Doelstelling


De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is: het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Meer weten over
SOGK?