Solidaridad

Internationale hulp en mensenrechten

Solidaridad

Solidaridad Doelstelling

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren. In haar meerjarenplan zijn twee overstijgende doelen geformuleerd: 1) duurzame en inclusieve sectoren en 2) duurzame landschappen welke op het hoogste niveau bijdragen aan duurzame en inclusieve sociale, milieu en economische ontwikkeling.

Activiteiten

We brengen alle actoren uit de productieketen samen, van boer tot bedrijf, van arbeider tot consument. Met elkaar komen we tot innovatieve oplossingen die de productie verhogen, maar minder schade toebrengen aan mens en milieu. Zo maken we de overgang mogelijk naar een duurzame economie, waarin iedereen - man of vrouw, arm of rijk - een bijdrage kan leveren. Met maximale voordelen voor ons allemaal. Solidaridad heeft vier elkaar versterkende resultaatgebieden geformuleerd in haar meerjaren plan: 1) beste praktijken 2) robuuste infrastructuur in de landbouw, mijnbouw, en industrie, 3) landschapsinnovatie en 4) een stimulerende (beleid-) omgeving.

Geven aan Solidaridad?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 23.060.227
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 22.265.182
 • Wervingskosten € 621.423
 • Beheer en administratie € 173.622
 • Inkomsten € 23.046.192
 • Particulieren € 1.087.584
 • Bedrijven € 1.258.256
 • Loterijen € 1.445.137
 • Subsidies overheden € 15.947.922
 • Organisaties zonder winststreven € 3.307.293
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 262.188
 • Overig € 825.396

Meer weten over
Solidaridad?

't Goylaan 15
3525 AA UTRECHT

030 - 272 03 13