Solidaridad

Internationale hulp en mensenrechten

Solidaridad

Solidaridad Doelstelling

Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Wij hebben meer dan 45 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met iedereen in de keten - van boer tot multinational - werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt door 13 productieketens heen en is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren. In haar meerjarenplan zijn twee overstijgende doelen geformuleerd: 1) duurzame en inclusieve sectoren en 2) duurzame landschappen welke op het hoogste niveau bijdragen aan duurzame en inclusieve sociale, milieu en economische ontwikkeling.

Activiteiten

Solidaridad werkt aan oplossingen voor: structurele armoede, het voeden van de wereldbevolking, de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, schade aan natuur en milieu en slechte sociale omstandigheden voor boeren, mijnwerkers en arbeiders.

Geven aan Solidaridad?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Solidaridad?