SOS Kinderdorpen

Internationale hulp en mensenrechten

SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen Doelstelling

Waar we in geloven: Familie is je basis. Bij je familie ben je thuis. De emotionele band met je familie is de sterkste die er is. Met hun onvoorwaardelijke liefde leer je mensen te vertrouwen en lief te hebben, leer je om verlies en pijn te verwerken. Het is de basis die we allemaal nodig hebben om op eigen kracht de wereld te kunnen ontdekken. SOS Kinderdorpen gelooft dat familieliefde een primaire levensbehoefte is. Uit jarenlange ervaring weten wij dat dit voor een kind minstens zo belangrijk is als onderdak, voedsel en medische hulp. Daarom zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen in een liefdevolle familie opgroeien. Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Iedere keer dat een familie het leven van een kind positief beïnvloedt, wordt de wereld een stukje mooier. Want wat een kind leert, geeft een kind door. Doelstellingen 1. Meer kinderen laten opgroeien in een liefdevolle familie. 2. Meer fondsen werven om onze missie mogelijk te maken. 3. Draagvlak voor onze missie vergroten. 4. Kwaliteit en professionaliteit van ons werk verhogen.

Activiteiten

SOS Kinderdorpen Nederland maakt onderdeel uit van SOS Kinderdorf International dat in 1949 werd opgericht. Een wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie die in 135 landen actief is. Wij kiezen voor een langetermijngerichte kwalitatieve aanpak waarbij familie centraal staat. We beginnen bij de basis om duurzaam te kunnen investeren in de levens van kinderen. SOS Kinderdorpen Nederland werft fondsen voor de internationale programma?s en geeft voorlichting over ons werk. Inmiddels zijn er wereldwijd 571 kinderdorpen en 553 familieversterkende programma?s waar we 328.300 kinderen ondersteunen. Sinds de beginjaren zijn vele tienduizenden kinderen in een SOS familie opgegroeid tot zelfstandige volwassenen.

Geven aan SOS Kinderdorpen?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 23.472.604
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 18.915.488
 • Wervingskosten € 3.661.890
 • Beheer en administratie € 895.226
 • Inkomsten € 23.773.269
 • Particulieren € 18.390.794
 • Bedrijven € 940.904
 • Loterijen € 1.380.086
 • Subsidies overheden € 1.543.778
 • Organisaties zonder winststreven € 1.517.707
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 5.831.248
 • Contributies € 4.125.659
 • Giften en donaties € 8.264.705
 • Overig € 169.182

Meer weten over
SOS Kinderdorpen?

Postbus 9104
1006 AC AMSTERDAM

020 - 408 01 90