Spaanse Evangelische Zending

Doelstelling


De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) geeft Bijbels onderwijs in Cuba en Spanje. Dit doet de SEZ door verspreiding van boeken, pastorale hulp, lessen op theologische scholen, Bijbelcursussen en diaconale hulp.

Meer weten over
Spaanse Evangelische Zending?