Spieren voor Spieren

Gezondheid

Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren Doelstelling

Het inzamelen van gelden met name ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond van neuromusculaire ziekten (spierziekten) bij kinderen teneinde genezingswijzen te ontwikkelen, alsmede andere activiteiten ten behoeve van kinderen die lijden aan een of andere vorm van spierziekte, alsmede de voorlichting omtrent neuromusculaire ziekten met als doel maatschappelijke bewustwording tot stand te brengen. Binnen haar doelstelling kan de stichting financiering en/of financiële garanties verstrekken, danwel à fonds perdu bedragen verstrekken aan de ontvangende entiteit. De stichting streeft haar doelstelling na zowel nationaal als internationaal en voorts zonder enig onderscheid des persoons.

Activiteiten

  • Financiering wetenschappelijke onderzoeken
  • Financiering van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het UMC Utrecht voor een snellere diagnose en behandeling.
  • Financiering van expertisecentra voor SMA, FSHD en Duchenne voor de beste behandeling en zorg die er op dat moment voorhanden is.
  • Financiering van hulpmiddelen, waaronder armothesen, beademingsmaskers en sportrolstoelen, om de kwaliteit van leven te verbeteren.
  • Organisatie van jaarlijkse leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte en hun familie.

Geven aan Spieren voor Spieren?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2018

  • Onderverdeling bestedingen
  • Onderverdeling inkomsten particulieren
Spieren voor Spieren

Vrijwilligers aan het woord

Leven met een spierziekte

Sebastiaan Klarenbeek, Actief bij Spieren voor Spieren sinds 2007

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Spieren voor Spieren?

Pand Zuid, 4e etage, IJsbaanpad 9-11
1076 CV AMSTERDAM

020 - 261 17 82