Steun 22q11

Doelstelling


Stichting Steun 22Q11 zet Hulphond Nederland in bij mensen met het 22Q11 syndroom. Het 22q11.2 deletiesyndroom is een genetische aandoening.

Meer weten over
Steun 22q11?