Steun Goois Natuurreservaat

Natuur en milieu

Steun Goois Natuurreservaat

Steun Goois Natuurreservaat Doelstelling

De Stichting Goois Natuurreservaat, opgericht in 1932 heeft als doel de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de cultuurhistorische waarden van het buitengebied van het Gooi voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het is de taak van Goois Natuurreservaat hiervoor gronden te verwerven en als natuurgebied te beheren.

Activiteiten

Stichting Goois Natuurreservaat beheert en beschermt ruim 2.800 ha. prachtige natuur in 't Gooi.
De gebieden van het Goois Natuurreservaat maken van ’t Gooi een bijzondere leefomgeving voor planten, dieren en mensen. Die natuur koesteren we. We zijn er trots en zuinig op. Samen zorgen we dat die behouden én toegankelijk blijft.
We beheren de terreinen zorgvuldig en deskundig. Waar mogelijk verhogen we de kwaliteit van de natuurgebieden, door initiatieven te nemen of te ondersteunen. Zo leggen we bijvoorbeeld natuurverbindingen aan, en kiezen we ervoor om de natuurgebieden te laten begrazen door koeien en schapen.

Geven aan Steun Goois Natuurreservaat?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Steun Goois Natuurreservaat?