Steun Goois Natuurreservaat

Doelstelling


De Stichting Goois Natuurreservaat, opgericht in 1932 heeft als doel de natuurwaarden, de landschappelijke waarden en de cultuurhistorische waarden van het buitengebied van het Gooi voor toekomstige generaties veilig te stellen. Het is de taak van Goois Natuurreservaat hiervoor gronden te verwerven en als natuurgebied te beheren.

Meer weten over
Steun Goois Natuurreservaat?