Steunfonds Laatste Wil

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Gezondheid

Steunfonds Laatste Wil

Steunfonds Laatste Wil Doelstelling

Het Steunfonds Laatste Wil heeft als missie het bevorderen en (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op de behoefte aan het beschikbaar zijn van een legaal verkrijgbaar humaan werkend laatstewilmiddel, waarmee het zelfverkozen levenseinde volledig in eigen regie kan worden uitgevoerd en zij die daar voor kiezen worden gerespecteerd.

Activiteiten

  • Het bevorderen van voorlichting aan individuele burgers met het oog op een goed onderbouwde mening omtrent en een weloverwogen keuze met betrekking tot een zelfgekozen levenseinde in eigen regie.
  • Het bevorderen van informatie over beschikbare humaan werkende laatstewilmiddelen en de met betrekking tot die middelen geldende (o.a. medische, juridische en financiële) kaders.
  • Het bevorderen van begrip voor mensen die kiezen voor het zelf gekozen levenseinde en het ontwikkelen van passende rituelen rondom de effectuering van het zelf gekozen levenseinde
  • Het mogelijk maken van onderzoek met als doel meer inzicht te verkrijgen in vraagstukken – voor het individu en/of de maatschappij – met betrekking tot het zelfgekozen levenseinde, de uitvoering in eigen regie en de thematiek van legaal verkrijgbare humane laatstewilmiddelen.
  • Het bevorderen van initiatieven die de wettelijke mogelijkheden voor het zelfgekozen levenseinde in eigen regie willen verruimen en/of de strafbaarheid uitsluiten.
  • Het bevorderen van informatie, initiatieven en waarborgen met betrekking tot het beperken van het risico van oneigenlijk gebruik of misbruik van laatstewilmiddelen.

Geven aan Steunfonds Laatste Wil?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Steunfonds Laatste Wil?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief