Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân

Natuur en milieu

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân Doelstelling

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân wil bijdragen aan het behouden en verbeteren van het Fries agrarisch cultuurlandschap. Concreet wil Agrarisch Natuurfonds Fryslân het volgende bereiken:

  • Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân;
  • Het behouden van weidevogelparels in Fryslân;
  • Het behouden van cultuurhistorisch grasland;
  • Het verbeteren van de weidevogelbiotoop;
  • Het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

Activiteiten

Om dit allemaal te kunnen bereiken wil het Agrarisch Natuurfonds Fryslân projecten verwerven. Het verwerven van een project betekent dat het Agrarisch Natuurfonds Fryslân agrarische grond in bezit krijgt of dit voor langere tijd kan gebruiken. Deze agrarische gronden zullen optimaal moeten zijn of worden ingericht voor weidevogels. De grond zal agrarisch worden beheerd op een manier die gunstig is voor het landschap en voor de weidevogels.

Geven aan Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân?