Stichting Barnabas

Doelstelling


Stichting Barnabas is een christelijke organisatie die hulp, troost en bemoediging brengt aan kwetsbare mensen in instabiele landen. Met kleinschalige projecten en de hulp van lokale leiders, zorgen ze voor basisbehoeften zoals medische zorg, voedsel en water maar ook onderwijs, training en transport.

Meer weten over
Stichting Barnabas?