Stichting Bethlehem

Doelstelling


Stichting Bethlehem biedt materiële én geestelijke hulp in de wijken rondom Pretoria, Zuid-Afrika. Dat doen we onder meer door voedselvoorziening, het zorgen voor veilig onderdak en het bieden van werkgelegenheid. Door het vertrouwen dat ontstaat komt er ruimte voor de verkondiging van het Woord van God. We houden zendings- en evangelisatiediensten, geven Bijbelstudie aan ouderen, vertellen Bijbelverhalen aan de kinderen en laten Bijbels achter in hun huizen. Zo helpen we onze medemens met het dagelijks brood en maken hen bekend met het Evangelie.

Meer weten over
Stichting Bethlehem?