Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)

Doelstelling


SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Meer weten over
Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)?