Stichting de Wittenberg

Doelstelling


Het doel van de stichting is dat de Wittenberg een plek is waar je jezelf, elkaar en God vindt. Dat mensen hier richting vinden voor hun toekomst, rust vinden bij God en ontdekken hoe zij concreet invulling kunnen geven aan hun geloof.

Meer weten over
Stichting de Wittenberg?