Stichting IMC Weekendschool

  • Lid van Goede Doelen Nederland

Onderwijs

Stichting IMC Weekendschool

Stichting IMC Weekendschool Doelstelling

IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. Motivatie voor een specifieke levensrichting is de uitkomst van een ontwikkelingsproces waarin jongeren de kans moeten krijgen te experimenteren met hun voorkeuren. Essentieel voor het kunnen richten van motivatie is dat jongeren de samenleving leren kennen, zichzelf leren kennen (hun interesses, hun kwaliteiten) en dat ze het lef ontwikkelen om hun interesses te volgen.

Activiteiten

Regulier onderwijs is primair gericht op het behalen van diploma’s (liefst het hoogste diploma). De weekendschool stelt motivatie centraal. Weekendschool onderwijs sluit aan bij de natuurlijke motivatie van kinderen om de wereld te ontdekken. Op de weekendschool leren jongeren niet ‘voor later,’ maar leren ze wat later is. Door experimenteren met sociale rollen leggen weekendschool jongeren de basis voor de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: gemotiveerd hun plek innemen in de samenleving.

Binnen onze programma’s krijgen jongeren, in de ontvankelijke leeftijd van tien tot veertien jaar, les van bevlogen professionals (vrijwilligers) die met plezier hun vak uitoefenen. Het curriculum omvat academische vakken (alfa, beta, gamma), kunsten, nieuwe media en maatschappelijk relevante vakken zoals politiek, journalistiek en ondernemen, en vakken waar de leerlingen uit zichzelf om vragen. Centraal staat de interactie met de gastdocenten, aan wie de jongeren alles kunnen vragen. De weekendschool is voor jongeren van alle schoolniveaus.

Elke les richten we zo in dat er prikkelende, magische momenten ontstaan. Momenten die bijblijven, die de horizon van de leerling vergroten en hen de drive geven om voor hun dromen te gaan. Zo bieden we onze leerlingen inspiratie voor het leven.

Geven aan Stichting IMC Weekendschool?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Impactverhalen

Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving

IMC Weekendschool

Lees het hele verhaal
IMC Weekendschool

Meer weten over
Stichting IMC Weekendschool?

Blijf op de hoogte!

Het laatste nieuws over goede doelen direct in je inbox.

Aanmelden nieuwsbrief