Stichting Johan Ferrier Fonds

Doelstelling


Het Johan Ferrier Fonds stimuleert onderwijs, kunst en cultuur in Suriname door reeds gestarte, kansrijke projecten en programma’s financieel te ondersteunen.

Meer weten over
Stichting Johan Ferrier Fonds?