Stichting Kinderfeest

Doelstelling


Stichting Kinderfeest wil de vicieuze cirkel van kinderarmoede doorbreken, door kinderen in armoede in Nederland een kinderfeestje met hun vriendjes te geven.

Meer weten over
Stichting Kinderfeest?