Stichting Liox

Doelstelling


Stichting Liox wil de kunst en cultuursector in Nederland stimuleren, door culturele ruimtes in te zetten als studie- en werkplekken. Daarmee wil de stichting onder andere studenten een rustige en inspirerende studieplek bieden, en tegelijkertijd de culturele sector in ons land (in)direct stimuleren.

Meer weten over
Stichting Liox?