Stichting Liox

Kunst en cultuur

Stichting Liox

Stichting Liox Doelstelling

Stichting Liox wil de kunst en cultuursector in Nederland stimuleren, door culturele ruimtes in te zetten als studie- en werkplekken. Daarmee wil de stichting onder andere studenten een rustige en inspirerende studieplek bieden, en tegelijkertijd de culturele sector in ons land (in)direct stimuleren.

Activiteiten

  • Via het organiseren van evenementen in culturele ANBI's (www.stichtingliox.nl)
  • Door het functioneren als verbindende partij tussen doelgroepen en de cultuursector.
  • Door het verstrekken van informatieve pakketten over kunst en cultuur van culturele instellingen aan doelgroepen.
  • Door mensen die zich inzetten voor en met stichting Liox te verbinden om zich aan te sluiten bij de missie (studenten, vrijwilligers, etc.)

Geven aan Stichting Liox?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
Stichting Liox?