Stichting Lokale Fondsen Nederland

Welzijn

Stichting Lokale Fondsen Nederland

Stichting Lokale Fondsen Nederland Doelstelling

Wij streven naar een inclusieve en leefbare lokale samenleving voor elke inwoner en willen daaraan bijdragen door het stimuleren, motiveren en ondersteunen van lokale fondsen in heel Nederland.

NB. Stichting Lokale Fondsen Nederland is lid van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Erkenning CBF in aanvraag.

Activiteiten

Wij stimuleren, informeren en ondersteunen lokale fondsen bij het verwezenlijken van hun maatschappelijke ambities. Dat doen we onder meer door het organiseren van inspiratiebijeenkomsten, het verzorgen van presentaties, het delen van kennis en het ondersteunen met verschillende instrumenten. Bovendien brengen we lokale fondsen bij elkaar, zodat ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Wij komen op voor de belangen van lokale fondsen, bijvoorbeeld door meer bekendheid te geven aan het fenomeen ‘lokaal fonds’ en het belang van hun bestaan voor de lokale samenleving in beeld te brengen. Daarnaast zijn wij gesprekspartner voor landelijke partijen en zetten we samenwerkingsverbanden op. Want alleen door samenwerking komen we tot meer toekomstbestendige lokale fondsen in Nederland.

Geven aan Stichting Lokale Fondsen Nederland?

Meer weten over
Stichting Lokale Fondsen Nederland?