Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking

Doelstelling


Melania zet zich in voor het verbeteren van de economische positie en voor gendergelijkheid van (kans-)arme vrouwen in ontwikkelingsgebieden zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Meer weten over
Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking?