Stichting Ondersteuning Positieve Acties

Doelstelling


Stichting Ondersteuning Positieve Acties werkt aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking in het district Kande in Malawi.

Meer weten over
Stichting Ondersteuning Positieve Acties?