Stichting Pater Schlooz

Doelstelling


Stichting Pater Schlooz geeft hulp aan personen of instellingen die zich ten doel hebben gesteld zorg en verpleging te bieden aan zieken, invaliden en melaatsen, de zorg voor armen, onderwijs, bewustzijnsbevordering, de opvang van kinderen in Tamil Nadu, India.

Meer weten over
Stichting Pater Schlooz?