Stichting Philadelphia Namibië

Doelstelling


De Philadelphia Foundation for Orphans in Distress is werkzaam in Grootfontein, in het noorden van Namibië. De stichting heeft als doel de levenskwaliteit van weeskinderen en kwetsbare kinderen binnen hun leefgemeenschap te verbeteren.

Meer weten over
Stichting Philadelphia Namibië?