stichting Rhiza

Internationale hulp en mensenrechten

stichting Rhiza

stichting Rhiza Doelstelling

Stichting Rhiza richt zich op het bestrijden van extreme armoede in de townships van Zuid-Afrika.

Activiteiten

In samenwerking met de lokale bevolking, overheid en bedrijven initieert Rhiza zelfredzame projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en het ondernemerschap. Dit doen ze aan de hand van de door hun zelf ontwikkelde Rhiza Cycle. De kracht van de Cycle zit in het samen doen (ownership/buy in) met de lokale gemeenschap. Dit legt de basis voor zelfredzaamheid.

Geven aan stichting Rhiza?

Erkenningspaspoort

Toon Paspoort

Meer weten over
stichting Rhiza?