Stichting Sampath Foundation

Doelstelling


Stichting Sampath Foundation wil de allerarmsten in Sri Lanka een toekomst bieden, door hen toegang te geven tot onderwijs en professionele begeleiding.

Meer weten over
Stichting Sampath Foundation?