stichting Sport en Transplantatie

Doelstelling


Stichting Sport en Transplantatie wil bijdragen aan een positieve beeldvorming over orgaantransplantatie en daarmee donorregistratie bevorderen, dit doen zij bijvoorbeeld door het organiseren van landelijke (sport)evenementen.

Meer weten over
stichting Sport en Transplantatie?