Stichting Steunfonds Drents Museum

Doelstelling


Stichting Steunfonds Drents Museum heeft ten doel schenkingen en legaten te verwerven en beheert gelden om het Drents museum in de meest brede zin te helpen met tentoonstellingen, onderzoek, educatief werk, boeken en catalogi.

Meer weten over
Stichting Steunfonds Drents Museum?