Stichting van het Kind

Doelstelling


Stichting van het Kind helpt kinderen binnen jeugdzorg te stimuleren om zich te ontwikkelen en een zelfredzaam bestaan op te bouwen en geeft hierover voorlichting.

Meer weten over
Stichting van het Kind?