Stichting Vluchteling

Internationale hulp en mensenrechten

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling Doelstelling

Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals voedsel, schoon drinkwater, onderdak, medische zorg en sanitaire voorzieningen. Bij langdurige conflicten biedt Stichting Vluchteling steun met bijvoorbeeld onderwijs, weerbaarheidstrainingen en vakopleidingen. Stichting Vluchteling is actief in verschillende landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Naast hulpverlening heeft de stichting nog twee doelstellingen: pleitbezorging en voorlichting over de situatie van vluchtelingen en ontheemden in de regio en de voor hen noodzakelijke hulpverlening. Stichting Vluchteling kan haar werk doen dankzij de trouwe bijdragen van particulieren, bedrijven en (religieuze) instellingen, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij.

Activiteiten

Stichting Vluchteling richt zich vooral op noodhulp in zowel nieuwe crisissituaties (het verstrekken van onderdak, voedsel en hulpgoederen en medische zorg, de bouw van water- en sanitaire voorzieningen) als in situaties van langdurende opvang, bijvoorbeeld met projecten op het gebied van onderwijs, vakscholing, gezondheidszorg en economische ondersteuning.

Geven aan Stichting Vluchteling?

Financiële
informatie

Cijfers

Cijfers 2017

 • Totale bestedingen € 27.821.795
 • Onderverdeling bestedingen
 • Doelstelling € 24.518.444
 • Wervingskosten € 2.726.847
 • Beheer en administratie € 576.504
 • Inkomsten € 27.810.178
 • Particulieren € 12.479.030
 • Bedrijven € 107.259
 • Loterijen € 2.700.000
 • Subsidies overheden € 8.551.642
 • Organisaties zonder winststreven € 3.444.747
 • Overig € 527.500
 • Onderverdeling inkomsten particulieren
 • Nalatenschappen € 2.619.844
 • Giften en donaties € 9.859.186
Stichting Vluchteling

Vrijwilligers aan het woord

Ik geef zelf ook!

Zoë Debie, Actief bij Stichting Vluchteling sinds 2013

Lees het hele verhaal

Meer weten over
Stichting Vluchteling?

2593 BM DEN HAAG

070 - 346 89 46