Stichting voor Sara

Doelstelling


Stichting Voor Sara wil dat er ook voor de meest zeldzame spierziekten onderzoek wordt gedaan. We richten ons daarbij in eerste instantie op onderzoek naar spierziekten veroorzaakt door een mutatie in het Lama2-gen.

Meer weten over
Stichting voor Sara?