Stichting WaterStarters

Doelstelling


Stichting WaterStarters werkt aan een betere gezondheid in Kenya door het opzetten van nieuwe, duurzame wateroplossingen en scholing voor de landelijke gemeenschappen.

Meer weten over
Stichting WaterStarters?