Stichting Zwerfkatten Nederland

Doelstelling


Stichting Zwerfkatten Nederland (SZN) is de belangenorganisatie voor verwilderde zwerfkattenorganisaties in Nederland. Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatie (castratie en sterilisatie) projecten en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren.

Meer weten over
Stichting Zwerfkatten Nederland?